Całkowita wartość zadania: 945 944,70zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa : 756 755,00zł

Wartość dofinansowania z Powiatu Radomskiego : 182 563,00zł

Wartość dofinansowania z SP ZZOZ Pionki : 6 626,70zł

Tablica informacyjna

Wykaz sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Pionkach dotyczącego realizacji zadania.

 1. Diatermia chirurgiczna szt. 1
 2. Diatermia chirurgiczna szt. 1
 3. Wózek anestezjologiczny ze ssakiem elektrycznym szt. 2
 4. Autoklaw kasetowy szt. 1
 5. Kardiomonitor z defibrylatorem szt. 8
 6. Aparat USG z 3 głowicami: 2 brzuszne i 1 endovaginalna szt. 1
 7. Zestaw do ozonoterapii szt 1
 8. Stół diagnostyczno-zabiegowy z osprzętem szt 5
 9. Aparat EKG z przesyłaniem danych szt. 3
 10. Zestaw do podaży infuzyjnej (pompa infuzyjna ze stacją dokującą szt. 8
 11. Myjnia endoskopowa szt. 1
 12. Aparat do ultradźwięków z bezobsługową głowicą szt 1
 13. Szyna do ćwiczeń stawu kolanowego szt. 1
 14. Respirator medyczny szt. 1
 15. Zestaw zabiegowy do histeroskopu szt. 1

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych. Realizacja inwestycji zapewni dostęp, mieszkańcom południowego Mazowsza (przede wszystkim z powiatów: radomskiego, kozienickiego, zwoleńskiego, grójeckiego, lipskiego, m. Radom i innych), do wysokiej jakości, koordynowanej opieki medycznej w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej. Wpisuje się we wnioski zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych dla województwa mazowieckiego. Umożliwi ona sprostanie rosnącym potrzebom prognozowanym w województwie mazowieckim (w szczególności w jego południowej części) m.in. konieczności zapewnienia opieki rosnącej liczbie pacjentów z problemami onkologicznymi.

Projekt przyczyni się do rozwoju systemu opieki koordynowanej – zgodnie z ideą stworzenia kompleksowego modelu opieki zorientowanego na pacjenta- zwiększa szanse na polepszenie efektów zdrowotnych (poprawy stanu zdrowia pacjentów), jak i zwiększenie efektywności systemu ochrony zdrowia (poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów). Wraz z postępem technologicznym zmieniać się będą oczekiwania społeczeństwa polskiego odnośnie jakości i dostępności usług medycznych.

Projekt technologicznie i metodycznie równoważy dostępność i jakość świadczeń medycznych, wprowadzając wysokie standardy, czym przyczynia się również do sprostania przyszłemu zapotrzebowaniu grupy docelowej w odniesieniu do jakości usług zdrowotnych.

Tablica informacyjna o projekcie