Przedmiot zamówienia: Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników oraz niezbędnych akcesoriów i materiałów kontrolnych 

numer postępowania: SPZZOZ-ZP-18/2022

Termin składania ofert upłynął 27-04-2022r. o godz. 12:30

 

pliki do pobrania: 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty – plik czytalny – czytniki

załącznik 1-formularz asortymentowo-cenowy

załącznik 2 – Parametry techniczne analizatora biochemicznego

załącznik 3A – wzór umowy – dzierżawa

załącznik 3B – wzór umowy – dostawy

Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie

Informacja o złożonych ofertach

zawiadomienie o wyniku postępowania