Termin składania ofert upłynął 22-04-2021r., godz. 11:00

 

Informacje z czynności otwarcia ofert

zawiadomienie o wyniku postępowania -plik z tekstem możliwym do odczytania przez czytnik ekranu

zawiadomienie o wyniku postępowania – skan dokumentu

pliki do pobrania: 

Zaproszenie do złożenia oferty (plik z tekstem możliwym do odczytania przez czytnik ekranu)

Zaproszenie do złożenia oferty (skan dokumentu)

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 – A – wzór umowy dostawy

załącznik nr 3 – B – wzór umowy – dzierżawa analizatora