Termin składania ofert upłynął 25-09-2020r. o godz. 11:30

pliki do pobrania:

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania

ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał. nr 1-formularz oferty

zał. nr 2A – Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

zał. nr 2B – Formularz: zestawienie parametrów technicznych

zał. nr 3A – wzór umowy – dostawy

zał. nr 3B – wzór umowy – dzierżawa