TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYNĄŁ 02-12-2020r., godz. 09:30

pliki do pobrania:

Protokół z czynności otwarcia ofert

zawiadomienie o wyniku postępowania – wybór oferty

odpowiedź na zapytanie

ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie Ofertowe – Warunki Zamówienia

zał.1 – formularz oferty

zał.2A – formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

zał.2B-zestawienie parametrów technicznych analizatora będącego przedmiotem dzierżawy

zał.3A – wzór umowy – dostawy

zał.3B – wzór umowy – dzierżawa analizatora