Termin składania ofert upłynął 31-05-2021r. 

 

pliki do pobrania:

Informacja o złożonych ofertach

zawiadomienie o wyniku postępowania

 

odpowiedź na skierowane zapytanie

odpowiedź na skierowane zapytanie

odpowiedź na skierowane zapytanie

zaproszenie do złożenia oferty – skan dokumentu

zaproszenie do złożenia oferty –plik z tekstem możliwym do odczytania przez czytnik ekranu

zał.1-formularz ofertowy

zał.2-formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

zał.3-wzór umowy