Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2020 roku podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego została podjęta Uchwała Nr 331/2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór na lata 2020 i 2021 realizatora programu polityki zdrowotnej pn.

 

Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Powiatu Radomskiego z grupy ryzyka w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2021”.

 

Realizatorem programu polityki zdrowotnej został Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. Program skierowany do osób, które ukończyły 65 lat i mieszkają na terenie Powiatu Radomskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu będą przekazane na bieżąco.