Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej

(zwany dalej także jako: SP ZZOZ w Pionkach, Udzielający Zamówienia lub Zamawiający)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELANIE PACJENTOM SP ZZOZ w Pionkach
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
w ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDÓW RUCHU

z użyciem własnego sprzętu – artroskopu.

Załączniki:

  1. treść ogłoszenia i załączniki 1, 3 (*.doc)
  2. załącznik 2 – wzór umowy (*.doc)
  3. treść ogłoszenia i załączniki (*.pdf)
  4. rozstrzygnięcie Konkursu Ofert