Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej

(zwany dalej także jako: SP ZZOZ w Pionkach, Udzielający Zamówienia lub Zamawiający)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELANIE PACJENTOM SP ZZOZ w Pionkach
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
w ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDÓW RUCHU

z użyciem własnego sprzętu – artroskopu.

 

Czytaj:

  1. Treść ogłoszenia konkursu (.pdf)
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.pdf)
  3. Załącznik nr 2 – wzór umowy (.pdf)
  4. Załącznik nr 3 – oświadczenie (.pdf)

Do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)

Wybrane oferty:

  1. Wyniki z ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty