Czytaj:

  1. Treść ogłoszenia konkursu (.pdf)
  2. Załącznik nr 1 i nr 3 – formularz ofertowy i oświadczenie (.pdf)
  3. Załącznik nr 2 – wzór umowy (.pdf)

Do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 i nr 3 – formularz ofertowy i oświadczenie(.pdf)
  2. Załącznik nr 2 nowy wzór umowy – zmiana w dn. 09-12-2022 (.pdf)