Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej

(zwany dalej także jako: SP ZZOZ w Pionkach, Udzielający Zamówienia lub Zamawiający)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELANIE PACJENTOM SP ZZOZ w Pionkach
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
w ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDÓW RUCHU

z użyciem własnego sprzętu – artroskopu.

Załączniki:

  1. treść ogłoszenia i załączniki (*.doc)
  2. umowa (*.doc)
  3. Zarządzenie nr 22/2020 (*.pdf)
  4. Uchwała nr 244/XXII/2020 (*.pdf)
  5. ogłoszenie i umowa (*.pdf)
  6. zmiany – 2020.10.26 (*.pdf)
  7. zmiany – 2020.10.26 (*.doc)
  8. Protokół z otwarcia ofert (*.pdf)
  9. wybór oferty (*.pdf)