D Y R E K T O R

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej
ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki

OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:
LECZNICTWA SZPITALNEGO

i zaprasza do składania ofert

 

Czytaj: – Treść ogłoszenia wraz z regulaminem konkursu