Termin składania ofert upłynął 20-07-2022r. o godz. 10:00

pliki do pobrania: 

zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

kwota na sfinansowanie zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 – formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

zał. nr 2-oświadczenie sankcyjne Wykonawcy

zał. nr 3-wzór umowy

zał. nr 4 – KLAUZULA RODO

odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 1

odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 2