Pawilon zabiegowy SPZZOZ w Pionkach – pierwszy etap inwestycji

Uchwałą nr 244/XXII/2020 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 września 2020r. w sprawie nadania imienia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach i zmiany statutu została zmieniona nazwa na Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej.

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 09.10.2020 r.