Oferta pracy

OFERTA PRACY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich-Pary Prezydenckiej zatrudni:

lekarzy następujących specjalizacji: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii, medycyny rodzinnej (Podstawowa Opieka Zdrowotna POZ, Nocna Ambulatoryjna Opieka Lekarska NPL) oraz rehabilitacji.

pielęgniarki,

ratownika medycznego, ratownika medycznego z uprawnieniami kierowcy.

Do składania dokumentów zapraszamy również kadrę medyczną z Ukrainy.

Oferujemy współpracę w Szpitalu i/lub w poradni w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania i CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej

26-670 Pionki, ul. Sienkiewicza 29

e-mail: spzzoz@spzzozpionki.pl, tel: 486121381 w.101

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.”

Zapraszamy do współpracy.

Przygotował: Dział Kadr

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej,

ul. Sienkiewicza 29 26-670 Pionki

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego-Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy

Nr KRS 00000050149 NIP 8121649620 REGON 670140015

Tłumaczenie w języku ukraińskim.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

 Незалежний комунальний комплекс закладів охорони здоров’я, ім. Леха та Марії Качинських (Президентська пара) в м. Пйонки, пропонує роботу для:

 ● лікарів за спеціальностями: внутрішні хвороби, кардіологія, хірургія, сімейна медицина (первинна медико-санітарна допомога, нічна амбулаторна медична допомога НПЛ) та реабілітація.

 ● медсестри, фельдшера, фельдшера з посвідченням водія.

 Також запрошуємо медичних працівників з України для подачі документів.

 Ми пропонуємо співпрацю в лікарні та/або в клініці на підставі цивільно-правового договору або трудового договору.

 Просимо кандидатів надсилати заявки та резюме за адресою:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej

26-670 Pionki, ul. Sienkiewicza 29

e-mail: spzzoz@spzzozpionki.pl

tel: 486121381 w.101

До резюме необхідно додати наступний пункт:

 «Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться в моїй пропозиції, необхідних для процесу набору персоналу, який проводить Незалежний комунальний комплекс закладів охорони здоров’я, ім. Леха та Марії Качинських (Президентська пара) в м. Пйонки відповідно до Закону від 10 травня 2018 року про захист персональних даних, зведений текст, Законодавчий журнал №.  2018 року, ст  1000 із змінами».

 Запрошуємо Вас до співпраці