Oferta pracy

OFERTA PRACY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich zatrudni:

  • lekarzy w następujących dziedzinach medycyny: chorób wewnętrznych, kardiologii, okulistyki, chirurgii oraz rehabilitacji.
  • diagnostów laboratoryjnych do pracy w Pracowni Serologicznej i Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,
  • pielęgniarki
  • opiekunów medycznych
  • ratownika medycznego, ratownika medycznego z uprawnieniami kierowcy

Oferujemy współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania i CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej

26-670 Pionki, ul. Sienkiewicza 29

e-mail: kadry@spzzozpionki.pl tel.: 48 6121381 w.102

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.”