Oferta pracy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich-Pary Prezydenckiej zatrudni pracownika w:

Dziale Zamówień Publicznych

Oferujemy współpracę w oparciu o umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. ½ etatu.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania i CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

im. Lecha i Marii Kaczyńskich-Pary Prezydenckiej

26-670 Pionki, ul. Sienkiewicza 29

e-mail: spzzoz@spzzozpionki.pl, fax: 486121381 w.101

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.”