ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Lecha i Marii Kaczyńskich-Pary Prezydenckiej w Pionkach zatrudni:

  • terapeutę zajęciowego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Oferujemy współpracę w oparciu o umowę zlecenie w wymiarze 40 godzin miesięcznie

Kandydaci posiadający tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego proszeni są o przesłanie podania oraz CV na adres:

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Lecha i Marii Kaczyńskich-Pary Prezydenckiej

26-670 Pionki, ul. Sienkiewicza 29

e-mail: spzzoz@spzzozpionki.pl, fax: 48 612 18 66 w. 102

  

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.”

 

   Serdecznie zapraszamy do współpracy