I.

Zakup sprzętu: autoklaw, myjnia

Link do dokumentacji: https://spzzozpionki.pl/category/zapytania-ofertowe

II.

Zakup sprzętu: rehabilitacja

Link do dokumentacji: https://spzzozpionki.pl/category/zapytania-ofertowe

III.

Zakup sprzętu: zestaw do ozonoterapii, zestawy do podaży infuzyjnej

Link do dokumentacji: https://spzzozpionki.pl/category/zapytania-ofertowe

IV.

Zakup sprzętu: stoły zabiegowe z osprzętem

Link do dokumentacji: https://spzzozpionki.pl/category/zapytania-ofertowe