Ostatnie pożegnanie Joanny Skrzypek

Z wielkim żalem żegnamy

Joannę Skrzypek,

lekarza neurologa oraz specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii medycznej,
wieloletnią pracownicę

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach,

którą zawsze będziemy wspominać jako pogodną, uśmiechniętą Koleżankę.

Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE i BLISKIM składają Dyrekcja oraz
pracownicy SPZZOZ w Pionkach.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 12.09.2020 r. o godz. 12.00 w kościele pw. św. Barbary w Pionkach