ogłoszenie

Komunikat

KOMUNIKAT Szpital w Pionkach informuje, że od dnia 01 stycznia 2024 r. ulegają zmianie godziny wydawania ciał osób zmarłych z pomieszczenia Pro morte osobie lub instytucji do tego uprawnionej i odbywa się w dni robocze w godzinach 9:00-11:00 oraz 13:00-15:00. Powyższe zmiany podyktowane s...
ogłoszenie

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej przy SP ZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej czynna dodatkowo w STYCZNIU 2024 roku

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej przy SP ZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej czynna dodatkowo w STYCZNIU 2024 roku: 5 styczeń (piątek) od godziny 13.00 – 20.00 lek. Wojciech Stryjecki 5 styczeń (piątek), 18 styczeń (czwartek) i 25 styczeń (cz...
LEkarze

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Dyrektor SPZZOZ w Pionkach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w zakresie Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Termin składania ofert: 5-18.12.2023 r. godz. 15.00. Szczegóły i formularze w załączonych plikach: Ogłoszenie konkursowe Formularz Oświa...