Termin składania ofert upłynął 26-08-2022r. o godz. 10:00

pliki do pobrania: 

zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – oświadczenie sankcyjne Wykonawcy

zał. nr 3 – wzór umowy

zał. nr 4 – ochrona danych osobowych – RODO

odpowiedź na zapytanie

odpowiedź na zapytanie – 2