Termin składania ofert upłynął 26-10-2022r. o godz. 12:30

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 8 500,00 zł

pliki do pobrania: 

zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – oświadczenie sankcyjne Wykonawcy

zał. nr 3 – wzór umowy

zał. nr 4 – ochrona danych osobowych – RODO