Termin składania ofert upłynął 27-07-2022r. o godz. 12:00

 

pliki do pobrania: 

zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 – f. asortymentowo-cenowy PZ

zał. nr 2-oświadczenie sankcyjne Wykonawcy

zał. nr 3-wzór umowy

zał. nr 4 – obowiązek informacyjny – RODO