Postępowanie zakończono

pliki do pobrania: 

Informacje z czynności otwarcia ofert

zawiadomienie o wyniku postępowania

 

zaproszenie do złożenia oferty (skan dokumentu)

zaproszenie do złożenia oferty (plik z tekstem możliwym do odczytania przez czytnik ekranu)

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 – wzór umowy