Postępowanie zakończono

 

pliki do pobrania: 

Informacja o złożonych ofertach

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

zaproszenie do złożenia oferty – skan dokumentu

zaproszenie do złożenia oferty -plik z tekstem możliwym do odczytania przez czytnik ekranu

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 – wzór umowy

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie