Termin składania ofert upłynął 19-07-2022r. o godz. 12:00

pliki do pobrania: 

zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 – f. asortymentowo-cenowy PZ

zał.2-oświadczenie sankcyjne Wykonawcy

zał.3-wzór umowy

zał.4 – KLAUZULA RODO

odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie