Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2021/BZP 00032212/01/P w dniu 2021-04-14 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na stronie internetowej zamawiającego zamieszczono zgodnie z art.23 ust.1 ustawy PZP.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – wersja nr 2 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 29.04.2021 nr 2021/BZP 00032212/02/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – wersja nr 3 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 23.07.2021 nr 2021/BZP 00032212/03/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – wersja nr 4 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP z dnia 05.08.2021 nr 2021/BZP 00032212/04/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – wersja nr 5 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP z dnia 26.08.2021 nr 2021/BZP 00032212/05/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – wersja nr 6 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP z dnia 28.09.2021 nr 2021/BZP 00032212/06/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – wersja nr 7 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 29.09.2021 nr 2021/BZP 00032212/07/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – wersja nr 8 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 29.09.2021 nr 2021/BZP 00032212/08/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – wersja nr 9 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 05.10.2021 nr 2021/BZP 00032212/09/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – wersja nr 10 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 04.11.2021 nr 2021/BZP 00032212/10/P