Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2023/BZP 00168278/01/P opublikowane w dniu 2023-04-06 w Biuletynie Zamówień Publicznych

Na stronie internetowej zamawiającego zamieszczono zgodnie z art.23 ust.1 ustawy PZP.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – wersja nr 2 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 19-04-2023r. – nr 2023/BZP 00168278/02/P