Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2023/BZP 00168278/01/P opublikowane w dniu 2023-04-06 w Biuletynie Zamówień Publicznych

Na stronie internetowej zamawiającego zamieszczono zgodnie z art.23 ust.1 ustawy PZP.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – wersja nr 2 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 19-04-2023r. – nr 2023/BZP 00168278/02/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – wersja nr 3 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 30-06-2023r. – nr ogłoszenia 2023/BZP 00168278/03/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – wersja nr 4 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 10-07-2023r. – nr ogłoszenia 2023/BZP 00168278/04/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – wersja nr 5 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 10-07-2023r. – nr ogłoszenia 2023/BZP 00168278/05/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – wersja nr 6 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 26-07-2023r. – nr ogłoszenia 2023/BZP 00168278/06/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – wersja nr 7 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 07-09-2023r. – nr ogłoszenia 2023/BZP 00168278/07/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – wersja nr 8 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 03-10-2023r. – nr ogłoszenia 2023/BZP 00168278/08/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – wersja nr 9 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 10-10-2023r. – nr ogłoszenia 2023/BZP 00168278/09/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – wersja nr 10 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 26-10-2023r. – nr ogłoszenia 2023/BZP 00168278/10/P 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – wersja nr 11 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 14-12-2023r. – nr ogłoszenia 2023/BZP 00168278/11/P  

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – wersja nr 12 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 21-12-2023r. – nr ogłoszenia 2023/BZP 00168278/12/P