Termin składania ofert upłynął 04-01-2023r. o godz. 10:30

kwota na sfinansowanie zamówienia: 25 000,00 zł

pliki do pobrania: 

zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Zaproszenie do złożenia oferty

zał.1-formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

zał.2-oświadczenie sankcyjne Wykonawcy

zał.3A-wzór umowy_dzierżawa

zał.3B-wzór umowy_dostawy

zał.4 – Ochrona danych osobowych

Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytania – 1

Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytania – 2