Termin składania ofert upłynął 17-12-2021r., godz. 14:00

pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania-plik czytalny

Informacja o złożonych ofertach

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty_plik czytalny

zał.1_f.ofertowy

zał.1A_f.asort.-cen. przedmiotu zamówienia

zał.2A-wzór umowy_dostawy

zał.2B-wzór umowy_dzierżawa