Termin składania ofert upłynął 30-12-2020r. o godz. 08:45

 

pliki do pobrania:

protokół z czynności otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie

ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał.1-formularz oferty

zał.2 – formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

zał.3A-wzór umowy_dostawy

zał.3B-wzór umowy_dzierżawa