Termin składania ofert upłynął 14-10-2022r. o  godz. 13:30

 

pliki do pobrania: 

zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 – formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – oświadczenie sankcyjne Wykonawcy

zał. nr 3-wzór umowy

zał. nr 4 – Ochrona danych osobowych – RODO

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania