Postępowanie zakończono

 

pliki do pobrania: 

Informacja o złożonych ofertach

zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 1

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 2

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 3

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 4

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 5

Zaproszenie do złożenia oferty -plik z tekstem możliwym do odczytania przez czytnik ekranu

Zaproszenie do złożenia oferty – skan dokumentu

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 – wzór umowy