Prawidłowa dieta

W związku  z potrzebą  szerzenia wiedzy w  zakresie żywienia  i zdrowego  stylu życia oraz pozytywnej zmiany postaw i  nawyków żywieniowych, a  w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków,  Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął realizację  działań prozdrowotnych poprzez rozpowszechnianie wiedzy z  zakresu zdrowego żywienia z wykorzystaniem  informacji i darmowych planów żywieniowych zawartych  na portalu  https://diety.nfz.gov.pl prowadzonym przez NFZ.

 

Celem ww. działań jest pomoc wszystkim osobom, które potrzebują porady dietetyka w codziennym życiu: zarówno osobom zdrowym, które chcą sprawdzić czy ich sposób żywienia jest właściwy, jak i chorym, dla których dieta powinna być elementem skutecznego leczenia, szczególnie w przypadku jednocześnie występujących wielu schorzeń.

Narodowy Fundusz  Zdrowia chce zachęcić Polaków do zdrowszego odżywania. Udostępnione plany żywieniowe są wskazówką do prawidłowego odżywiania oraz źródłem inspiracji dla osób zdrowych oraz cierpiących  m. in.  na cukrzycę, nadwagę, otyłość, nadciśnienie tętnicze,  zaparcia, Hashimoto.

 

Wspólnie z ekspertami opracowane zostało innowacyjne rozwiązanie zapewniające zdrowe, zbilansowane posiłki dla rodzin.

To bezpłatny plan żywieniowy DASH RODZINA dostępny na portalu Diety NFZ.