Dnia 04.08.2020r. w siedzibie szpitala w Pionkach została podpisana umowa na wykonanie zamówienia pod nazwą „Rozbudowa szpitala w Pionkach poprzez budowę pawilonu zabiegowego oraz budowę stacji transformatorowej” z wykonawcą inwestycji ARBUD.

Koszt budowy nowego pawilonu zabiegowego to 15.384.602,29 PLN i zostanie pokryty ze środków budżetu Powiatu Radomskiego.

Nowy obiekt powstaje na terenie działającego szpitala i jest pierwszym z trzech planowanych do realizacji etapów rozbudowy szpitala. Prace budowlane będą prowadzone w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań szpitala przez cały okres realizacji inwestycji.

W pierwszym pawilonie zabiegowym na pierwszym piętrze będą mieścił się oddział chirurgiczny z blokiem operacyjnym, na parterze gabinety zabiegowe z Izbą Przyjęć oraz Nocną i Świąteczną Opieką Lekarską. Na poziomie – 1 gabinety diagnostyczne – TK, RTG, USG, centralna sterylizatornia, pomieszczenie pro-morte oraz pomieszczenia techniczne.

Będzie to nowoczesny obiekt spełniający standardy europejskie. Pacjenci już jesienią przyszłego roku będą mogli leczyć się w komfortowych a pracownicy szpitala wykonywać swoją ciężką pracę w lepszych warunkach, przez co zostanie podniesiona jakość świadczonych usług medycznych.