Termin składania ofert upłynął 15-07-2022r. o godz. 14:00

 

pliki do pobrania: 

zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1-Formularz asortymentowo-cenowy

zał. nr 2-oświadczenie sankcyjne Wykonawcy

zał. nr 3-wzór umowy

KLAUZULA RODO

odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 1

odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 2

odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 3

odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 4