Postępowanie zakończone

 

pliki do pobrania: 

Informacje z czynności otwarcia ofert

zawiadomienie o wyniku postępowania

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie

zaproszenie do złożenia oferty (skan dokumentu)

zaproszenie do złożenia oferty (plik z tekstem możliwym do odczytania przez czytnik ekranu)

załącznik nr 1-formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 – wzór umowy