Postępowanie zakończono

 

pliki do pobrania: 

Informacja o złożonych ofertach

zawiadomienie o wyniku postępowania

 

zmiana terminu składania ofert

odpowiedź na skierowane zapytanie – 1

odpowiedź na skierowane zapytanie – 2

odpowiedź na skierowane zapytanie – 3

odpowiedź na skierowane zapytanie – 4

zaproszenie do złożenia oferty -plik z tekstem możliwym do odczytania przez czytnik ekranu

zaproszenie do złożenia oferty – skan dokumentu

zał.1-formularz ofertowy

zał.2-formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

zał.3-wzór umowy