Dnia 29.04.2024 r. w Szpitalu w Pionkach odbyło się pierwsze szkolenie pielęgniarek dotyczące doboru specjalistycznych opatrunków i środków leczniczych uzależnionych od rodzaju rany celem jej prawidłowej pielęgnacji i leczenia.
Prelekcja składającą się z części teoretycznej i praktycznej przeprowadził zawodowiec
z zakresu leczenia ran. Przekazywana wiedza wybrzmiała nie tylko z ust, ale i wieloletniego doświadczenia profesjonalnej i znanej w Polsce specjalisty. Bardzo się cieszymy, że zaszczyciła nas swoją obecnością przekazując cenne wskazówki i praktyczne umiejętności.
,,RANA” to pojęcie ściśle związane z procesem gojenia i leczenia. Proces ten to naturalne zjawisko naprawcze organizmu, natomiast leczenie rany to wszystkie czynności wspomagające jej gojenie, podejmowane przez wykwalifikowany personel medyczny.
Pielęgniarka zajmująca się pacjentem z raną przewlekłą musi posiadać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, kompetencje na temat ran przewlekłych i metod ich leczenia. Pełni ona bardzo ważną rolę zarówno na poziomie profilaktyki, pielęgnacji jak i leczenia ran trudno gojących. Czynnie bierze udział w procesie edukacji pacjentów i ich rodzin.
Szkolenie w zakresie postępowania i leczenia ran miało na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej i udział w zajęciach praktycznych, dających możliwość wykazania własnych doświadczeń, umiejętności i dzielenia się nimi z pozostałymi uczestnikami.
W spotkaniu uczestniczyły Panie Pielęgniarki ze Szpitala w Pionkach z Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Wewnętrznego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, które z dużym zainteresowaniem przyglądały się przedstawionym slajdom, z ciekawością słuchały rad udzielanych przez prowadzącą wykład. Podczas zajęć praktycznych z zaangażowaniem brały czynny udział w ćwiczeniach, czerpiąc z nich cenne wskazówki.
Proces gojenia rany, czynniki zaburzające ich prawidłowe gojenie, metody leczenia i rodzaje dostępnych opatrunków i środków leczniczych, prawidłowa higiena rany i ocena ryzyka jej powstawania wg obowiązujących skal, a także właściwa edukacja pacjenta i jego najbliższej rodziny to tylko niektóre aspekty poruszone w trakcie szkolenia.
Z uwagi na duże zainteresowanie, zaangażowanie oraz chęć dalszego rozwoju, podnoszenia wiedzy i umiejętności praktycznych przez personel pielęgniarski w najbliższym czasie zaplanowano kolejne spotkania, które będą odbywać się cyklicznie.
Zapraszamy do galerii.
Sporządziła:
Dr Agnieszka Pawłowska – Muc

Link – krótki film ze szkolenia

Galeria: