Szkolenie personelu medycznego w Szpitalu w Pionkach

w zakresie żywienia dojelitowego pacjentów

Stawiamy na jakość i rozwój …

Powszechnie spotykanym problemem wśród seniorów jest niedożywienie i problemy
z przełykaniem spowodowane m.in. postępującym wiekiem. Dlatego Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Pionkach wychodzi temu naprzeciw i w trosce o naszych pacjentów łączymy wspólnie nie tylko siły ale i działania, aby temu zjawisku zapobiegać!

W dniu 22 maja 2024 roku w sali konferencyjnej SPZZOZ w Pionkach odbyło się po raz pierwszy szkolenie dotyczące żywienia dojelitowego. Program szkolenia spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, w którym uczestniczyli m.in. Pani Sylwia Oborska lekarz i dr Agnieszka Pawłowska – Muc Kierownik ZOL-u, obie Panie Katarzyna Gogacz-Starzyk neurologopeda i Anna Luty psycholog na co dzień pracujące w ZOLu, pielęgniarki z Oddziału Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Podczas spotkania zapoznaliśmy się interesującymi przypadkami pacjentów, było też omówienie diagnostyki różnicowej. Wszyscy otrzymaliśmy nie tylko praktyczne, ale i cenne wskazówki o tym, jak najlepiej postępować
w sytuacjach, gdy pacjenci zmagają się z objawami wymagającymi natychmiastowej opieki żywieniowej. Pogłębiliśmy wiedzę o aktualne badania kliniczne oraz poznaliśmy tajniki unikania powikłań w tym m.in. gojenia się ran odleżynowych. W bardzo przystępny sposób wyartykułowane zostało znaczenie żywienia dojelitowego, kwasów tłuszczowych omega – 3, a także mity dotyczące stosowania błonnika w diecie. Pani dr dietetyk z zakresu żywienia przemysłowego podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem sprawiając, że omawiane zagadnienia stały się dla nas wszystkich bardziej zrozumiałe. Szkolenie było nie tylko okazją do zdobycia wiedzy, ale też do nawiązania nowych kontaktów. Uczestnicy otrzymali profesjonalne materiały szkoleniowe, był również czas na zadawanie pytań i otwartą dyskusję.

W przyszłości zamierzamy kontynuować kolejne spotkania. W czerwcu bieżącego roku będzie realizowana kolejna edycja! Podjęte zostały starania, aby do naszego szpitala przyjechał profesjonalista i autorytet, osoba o bardzo dużym doświadczeniu klinicznym celem podzielenia się nie tyko wiedzą teoretyczną, ale i doświadczenie praktycznym w zakresie prawidłowego żywienia nie tylko seniorów.

Sporządziła:

Agnieszka Pawłowska – Muc

Serdecznie zapraszamy do galerii!