Medyczne produkty jednorazowe do iniekcji, infuzji i transfuzji

Termin składania ofert upłynął 07-04-2022r. o godz. 10:00 Informacja – sprostowanie omyłki pisarskiej: W treści zaproszenia do złożenia oferty omyłkowo wskazano numer postępowania: SPZZOZ-ZP-12/2022) Właściwy numer postępowania to: SPZZOZ-ZP-13/2022   pliki do pobrania:  zawiadomien...