Dostawy materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert upłynął 19-08-2022r. o godz. 14:00   pliki do pobrania:  zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Kwota na sfinansowanie zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty zał. nr 1 – formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia zał....