Teczka - zamówienia publiczne

Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Termin składania ofert upłynął 19-06-2020r. o godz. 09:40 Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 PZP_wybór oferty Informacje w zakresie określonym w art.86 ust.5 ustawy PZP – protokół z sesji otwarcia ofert   Ogłoszenie o zamówieniu_nr 549292-N-2020 z dnia 09-06-202...