DOSTAWY PAPIERU DO DRUKOWANIA DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Termin składania ofert upłynął 24-07-2020r. o godzinie 09:15 pliki do pobrania:  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Protokół otwarcia ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA zał. nr 1 – formularz oferty zał. nr 2 – formularz asortymentowo-ceno...