Dostawy produktów ochronnych

Termin składania ofert upłynął 28-07-2022r. o godz. 14:00   pliki do pobrania:  zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Kwota na sfinansowanie zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty zał. nr 1 – f.asort.-cen. PZ zał. nr 2 – oświadczenie sankcyjne Wykona...