Zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Pionkach

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Kardiomonitor z defibrylatorem – 8 zestawów, zadanie nr 2: Aparat EKG z przesyłaniem danych – 3szt., zadanie nr 3: Respirato...