Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Marii i Lecha Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej w dniu 25 marca 2024 roku podpisał Umowę Prewencyjną nr U/PR/BWK/4/2024 TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie na kwotę 10 000,00zł na zadanie prewencyjne polegające na zakupie komory do ogrzewania płynów i bielizny operacyjnej. Zakupiona komora do ogrzewania płynów i bielizny operacyjnej Caldera 70 TERM dla potrzeb Bloku operacyjnego zabezpieczy prawidłowość realizacji procedur medycznych zakontraktowanych przez NFZ. Urządzenie wykorzystywane będzie do zabiegów operacyjnych w celu podgrzewania płynów płynów infuzyjnych powyżej temperatury pokojowej np. przy zabiegach przepukliny, pęcherzyka żółciowego, laparoskopii.

Całkowita wartość zadania wynosi 10 491,90zł.

Realizacja projektu zakończona zgodnie z harmonogramem.

Pionki 21.05. 2024r.

Galeria: