Wideo Wizyty

 

WIDEO WIZYTY

dot. NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SPZZOZ w PIONKACH

 

Miło nam poinformować , iż z dniem 22 maja 2020 r.

w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej rozpoczęliśmy realizację

 

WIDEO WIZYT

W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 osoby z terenu Pionek i okolic, które będą potrzebowały porady lekarskiej w godzinach nocnych, będą mogły kontaktować się z lekarzem dyżurującym w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w naszym Szpitalu w Pionkach za pośrednictwem łącza wideo – (WIDEO WIZYT) 

WIDEO WIZYTY – konsultacje/porady lekarskie , tj. połączenia wideo do 30 minut, odbywają się w dni robocze w godzinach 19:00 – 7:00 oraz w weekendy podczas dyżurów całodobowych, tj. od piątku od godz. 19:00 do poniedziałku do godziny 7:00.

 

W związku z wątpliwościami nielicznych pacjentów informujemy, iż wideo wizyty są jedną z dodatkowych form udzielania porad przez lekarza dyżurującego w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w Pionkach.
Powyższe działania mają na celu ułatwienie kontaktu pacjenta z lekarzem  i wynikają ze zgłaszanych potrzeb mieszkańców Pionek i okolic w czasie ogłoszonej epidemii.
Porady lekarskie w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w Pionkach udzielane są również na dotychczasowych zasadach.

 

Regulamin realizacji WIDEO WIZYT

znajduje się na stronie internetowej pod adresem spzzozpionki.pl

 

 

REGULAMIN WIDEO WIZYT

DOT. NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W SPZZOZ W PIONKACH

 

1. W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 osoby/pacjenci z terenu Pionek i okolic, które będą potrzebowały porady lekarskiej w godzinach nocnych, będą mogły kontaktować się z lekarzem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach za pośrednictwem łącza video – (WIDEO WIZYT).

 

2. Transmisje WIDEO WIZYT będą prowadzone w dni robocze w godzinach 19:00 – 7:00 oraz w weekendy podczas dyżurów całodobowych, tj. od piątku od godz. 19:00 do poniedziałku do godziny 7:00.

 

3. Czas trwania jednej sesji WIDEO WIZYTY – połączenie/konsultacja maksymalnie do 30 minut.

 

4. Osoby/pacjenci powinny uczestniczyć w transmisji z wykorzystaniem urządzenia wyposażanego w kamerę.

 

5. Natychmiast po rozpoczęciu transmisji osoba przystępująca do udziału w WIDEO WIZYCIE, powinna przedstawić do kamery dowód tożsamości lub inny dokument w sposób umożliwiający ustalenie danych osobowych, niezbędnych do dokonania rejestracji.

 

6. W przypadku wątpliwości co do tożsamości pacjenta, transmisja niezwłocznie zostanie przerwana.

 

7. Realizacja WIDEO WIZYT, wymiana informacji pomiędzy pacjentem, a lekarzem powinna odbywać się z poszanowaniem prawa do intymności i godności pacjenta.

 

8. Nie dopuszcza się utrwalania transmisji WIDEO WIZYT na żadnym nośniku.

 

9. Przed realizacją WIDEO WIZYT, pacjenci, powinni potwierdzić lekarzowi, że zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego warunki.

 

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2020 r.

 

 

INSTRUKCJA

UWAGA: połączenie SKYPE (wideo) odbywa się podczas telefonicznej rozmowy i wykorzystywane jest jako działanie wspomagające.

Dla korzystających ze SKYPE

  • Sprawdź czy Twój komputer spełnia podstawowe wymagania – opisane poniżej
  • Uruchom SKYPE
  • Znajdź użytkownika SPZZOZ Pionki Nocna
  • Zadzwoń na telefon Nocnej Pomocy w Pionkach i po uzgodnieniu z operatorem lub lekarzem wykonaj kolejne kroki (nie rozłączaj się)
  • W programie SKYPE wybierz ikonę kamery
  • Poczekaj, aż operator odbierze rozmowę wideo (SKYPE).

 

Wymagania sprzętowe:

Sprzęt:

  • komputer, tablet lub telefon z dostępem do Internetu
  • mikrofon
  • kamera

Oprogramowanie: