Zamówienie udzielane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:  „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach”

Termin składania ofert upłynął 14-10-2020. o godz. 09:30

pliki do pobrania:

Protokół z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania – informacja o wyborze oferty

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 1

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał.1-formularz oferty

zał.2-Zestawienie parametrów technicznych – opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry

zał.3-wzór umowy